Tadanita 08-06-2000

Predikaten: Ster & voorlopig keur

V: Inspekteur http://www.bokt.nl/wiki/Inspekteur VV: Darwin (Grand Prix) VVV: Roemer
MV: Dublin MVV: Ulft

M: Idanita (Ster), MM: Danita (Elite, Preferent, Sport en Prestatie)
2004: veulen van Special D
2005: veulen van Special D
2006: veulen van Santano
2007: veulen van Vivaldi
2008: Merrieveulen van Broere Valdez genaamd
Danita
2010: Merrieveulen van Andretti genaamd
Fandretti Buitenrust


Veulen Danita aan de voet 2008Danita aan de voet 2008