Grande

Westfalen stamboek

v.General I, vv. Graphit
mv. Schwangau